Какво е таро?

 

Таро ви предлага начин, да се докоснете до сакралното и да надникнете в дълбините на подсъзнанието си. Предлага способи да започнете да ползвате пълноценно интуицията си.

Богатството от образи превръща Таро в съвършен инструмент за размисъл върху различни философски, психологически и духовни въпроси, засягащи целта на съществуването ни в света. Таро е пътека за самопознание и средство, с чиято помощ можем да надникнем отвъд видимостта на ежедневието и да различим причиняващите го дълбочинни сили, мотиви и значения.

Най-разпространената хипотеза за произхода на загадъчните карти Таро, е че те произхождат от древен Египет, а техните йероглифи в оригинален вид са изображение на древноегипетски паметници. Според доктор Папюс, учението Таро е древноегипетската Кабала. Той твърди, че: “Най-древните Таро били медали, от които после направили талисмани. “Ключовете” или “Малките Ключове на Соломон” се състояли от 36 талисмана, със 72 отпечатъка, аналогични на йероглифните фигури на Таро”. Изключителните съвпадения на Таро с елементите и детайлите на Кабалистичното Дърво на Живота налагат тезата, че думата ТАРО е анаграма на ТОРА (еврейската азбука). Съществуват и други мнения, според които тя е производна на думата РОТА, която означава "път", "пътека" към познанието, или се прави аналогия между символиката на ТАРО с тази на "Древноегипетска книга на ТОТ" - окултен наръчник с всички мистерии на света.

В своята закодирана форма езотеричното знание е достъпно за всички, но тълпата няма как да разбере. Незнаещите не познават стойността на символите и затова ги смятат за безполезна глупост. За да можем да виждаме нещо, първо трябва да се научим на това. Ако не можете да разчитате музикалните ноти, това не ви дава право да искате от композиторите да пишат музика с букви или цифри, та да ви е удобно да ги четете.

Несъмнено езотеричните науки се пазят в тайна сами, без външна намеса и помощ. Може да прозрете определени знания и да се ползвате от тяхната мъдрост, само ако нивото на съзнанието ви е по някакъв начин е адекватно на нивото на това знание. Ако не сте учили химия, не може да разберете значението на една химическа формула. За вас тази формула не значи нищо, дори когато за химическата наука тя е от изключително важно значение. Формулата сама пази тайната от непосветените. Затова и не е необходимо да се крие. Едва когато онези, който са усвоили добре основите на химията и разбират значението на тази формула могат да разчитат на помощ от това знание. Същото аналогично се отнася и за езотеричното знания или за така наречените тайни учения.

Посетете ни във: Facebook >>

 

"Магията не е нещо, което правиш, магията е нещо, което си ти"

Аbout Us | Site Map | Privacy Policy | FAQ | Contact Us | ©2011 Joker@rtDesign.