ГАДАЕНЕ

Гадателското изкуство е по-скоро духовен процес. Процес при който можем да открием кои специфични сили въздействат в момента върху живота ни. При правилно гадаене, се определят кои са водещите действащи сили, но цялата тази информация трябва да се приема и използва по-скоро като напътствие, а не като предначертан сценарий.
Приемете гадаенето като пътна карта на пожелателен път който е необходимо да се извърви за да се стигне до конкретната цел.
Не е задължително да се върви по точно определен път за да се стигне до някъде, но със сигурност някои пътища са по-добри от други.

Посетете ни във Facebook>

 

 

"Магията не е нещо, което правиш, магията е нещо, което си ти"